Hawad

Gwyn GRIFFITHS – Premio per la traduzione

“Premio Ostana scritture in Lingua Madre” edizione 2017

lingua gallese (Gran Bretagna)

Biografia

Nasce nel 1941 in una piccola fattoria, vicino a Tregaron, nel mezzo del Galles, zona fortemente legata alla lingua gallese con un grande rispetto per la letteratura, in particolare per la poesia. Presto lavora per un’organizzazione giovanile chiamata Urdd Gobaith Cymru (Lega della speranza del Galles), che mira a promuovere l’interesse per la lingua gallese e la sua cultura, presso Pembrokeshire, nel Galles sud-occidentale. Qui si affianca a una comunità di poeti e scrittori e si interessa all’unico dialetto gallese della zona. Inizia poi la sua collaborazione con giornali locali in lingua gallese e inglese, con il mensile Urdd Gobaith Cymru e poi nel 1966 per il Y Cymro, a Oswestry, una piccola cittadina appena oltre il confine in Inghilterra. Nel 1969 lavora presso la BBC Wales a Cardiff e ne diventa capo dipartimento del 1980. Durante questo periodo consegue la laurea magistrale in scienze sociali. Diviene poi collaboratore di riviste e giornali, scrittore in proprio; produce alcuni programmi radiofonici, con pubblicazioni per la BBC. Visita la Provenza e il Dipartimento Ardèche nel 1962 per studiare l’influenza importante dei trovatori su Dafydd ap Gwilym, il più grande poeta del Galles. Pubblica i libri Crwydro Llydaw nel 1977, con traduzioni di poesie e pezzi di prosa dal bretone e dal francese in gallese. Si interessa all’opera del poeta bretone, drammaturgo e scrittore di romanzi corti, Tanguy Malmanche e traduce due dei suoi drammi in gallese. Questi sono stati pubblicati in un libro, Dramâu o’r Llydaweg del 1982.

Conclude la carriera di giornalista come editore sportivo del sito web della BBC Wales Welsh. Durante gli anni tra il 1992 e il 2005 lavora come critico radiofonico per un quotidiano inglese e successivamente per un giornale di Londra, cura due mostre sugli Onion men, i venditori di cipolle che dalla Bretagna si spostavano fino in Scozia a vendere cipolle con le loro biciclette. Collabora infine alla realizzazione di un museo a Roscoff, in Bretagna sulla vita difficile di questi venditori ambulanti. Inaugurato nel 1995, La Maison des Johnnies (i venditori di cipolle venivano chiamati Johnnies) ne ricostruisce la vita e il rispetto pubblico, poiché rappresentavano il livello più basso dello status sociale a Roscoff. Il museo, e i successivi libri pubblicati nel 2002, come The last of the onion men, hanno dato un nuovo rispetto a questi uomini e alle loro attività.

Successivamente collabora alla realizzazione di un’antologia della letteratura bretone, The Turn of the Ermine. Da lì nasce l’idea di produrre un’antologia della lingua gallese, operazione non facile, perché la letteratura gallese è ricchissima e diversificata. Infine, da non dimenticare, le quattro antologie di letteratura in dialetto demetico gallese di Pembrokeshire, nelle quali Gwyn Griffiths ha coordinato alcuni esperti di questo dialetto, suscitando un nuovo interesse.

È del 2006 Land of my fathers, testo sui fratelli James, poeta l’uno e musicista l’altro, e del 2009 il testo Awdur hen wlad fy nhedau dedicato al poeta gallese Evan James. Esce nel 2006 anche l’antologia di letteratura bretone che cura con Jaqueline Gibson.

Nel 2012 dà alla stampa un volume dedicato a Henry Richard, che difese la lingua gallese nel parlamento inglese, esponendosi contro la ghettizzazione delle scuole gallesi e contro l’insegnamento delle religioni nelle scuole pubbliche.

Nel maggio 2017 esce The old red tongue, antologia completa della lingua gallese, da lui curata insieme a Meic Stephens.

Motivazione

Il Premio Ostana 2017 viene assegnato a Gwyn Griffiths per l’instancabile opera di valorizzazione della lingua gallese nelle sue diverse sfumature. Dalla traduzione di libri dedicati ad attività scomparse, alla valorizzazione di personaggi come Henry Richard, pacifista gallese e patriota, alla letteratura più pura, antica e moderna.

Antologia

TESTO ANTOLOGIA: GALLESE

Estratto da Catrin o Ferain di R. Cyril Hughes

Il seguente è un estratto molto breve di un romanzo storico di R. Cyril Hughes, intitolato “Catrin o Ferain”, pubblicato nel 1975. Fu la prima di una trilogia di romanzi studiati minuziosamente sulla vita della bellissima Catrin di Berain, collegata in un modo o nell’altro a tutte le famiglie importanti del Galles del Nord. Era la nipote di un figlio illegittimo di Enrico VII, e quindi legata a Elisabetta I, una nipote di Enrico VII. Questo estratto descrive le due donne che si incontrano per la prima volta in una sala da ballo poco prima dell’incoronazione di Elizabeth (avvenuta nel gennaio del 1559). Catrin a quel tempo era sposata con il suo primo marito, John Salesbury. Si sposò altre tre volte. Il suo secondo marito fu Sir Richard Clough di Denbigh, un commerciante con interessi commerciali a Anversa, Amburgo e Spagna che istituì la Royal Exchange nella città di Londra.

 

Extract from Catrin o Ferain by R. Cyril Hughes

The following is a very short extract from an historical novel by R. Cyril Hughes, Catrin o Ferain, published in 1975. It was the first of a trilogy of meticulously researched novels based on the life of the beautiful Catrin of Berain who was connected in some way or another to all the leading families of North Wales. She was the granddaughter of an illegitimate son of Henry VII, and therefore related to Elizabeth I. Elizabeth I was a granddaughter of Henry VII. This extract describes the two women meeting for the first time at a ball just before Elizabeth’s Coronation (which took place in January 1559). Catrin at that time was married to her first husband, John Salesbury. She married three more times. Her second husband was Sir Richard Clough of Denbigh, a merchant with business interests in Antwerp, Hamburg and Spain who established the Royal Exchange in the City of London.

TESTO gallese

Cawsant fwyd wedi awr neu ddwy mewn siamberi cyfagos. Ni holai yr un ohonynt faint tybed a gostiai yr holl wleddoedd a’r paratoadau drudfawr eraill i bwrs y wlad. Yr oedd yr ysblander afrad ym mhob man o heddiw hyd y Coroni yn rhan annatod o gyfriniaeth a mawredd brenhiniaeth. Heb barchedig ofn a mawrhydi diffygiai cred gwreng a bonedd ac ni fyddai llywodraeth yn bosibl a heb lywodraeth ni fyddai gwladwriaeth yn bod. Disgwyliai’r werin bobl yr un safon bron iawn gan eu boneddigion. Dyletswydd Y Frenhines, a’r uchelwyr mawr a mân, oedd cynnal awyrgylch o fawredd o’u cwmpas. Yr oedd y Cymry bron iawn wedi anghofio sut i ymfalchïo mewn unbeniaeth brenin neu dywysog hyd nes iddynt lwyddo i osod un ohonynt eu hunain ar orsedd San Steffan wedi Brwydr Maes Bosworth. Nid oedd dwywaith yn eu meddwl nad buddugoliaeth Gymreig oedd honno a’u teidiau wedi tywallt eu gwaed ar y maes hwnnw er mwyn trechu Brenin Lloegr a dadwneud yr hen hualau Seisnig a’u caethiwai. Yr oedd pob hawl gan Elizabeth Tudor i fod yn hael ar bwrs y wlad…

[S]yrthiodd distawrwydd ar y dorf siaradus yn y neuadd a daeth ffanffer trympedi oddi wrth y drysau dwbl yng ngwaelod y neuadd a gwelai Catrin ddau uchelwr pwysig yn y drws. Adnabu un ohonynt fel yr Arglwydd Siamberlin a dyfalodd mai Black Rod oedd y llall. Ar ddiwedd y ffanffer uchel cerddasant yn araf yn eu blaenau. Tu ôl iddynt cerddai Arglwydd Geidwad y Sêl Fawr gyda Rheolwr y Llys Brenhinol ac yna daeth y Frenhines ei hun…

Yn syth o’i hôl cerddai’r Arglwydd Robert Dudley, Meistr y Meirch, â’i chariad yn barod meddai rhai. O ran ei olwg fe wnâi hwn frenin yn rhwydd. Yr oedd yn dal a thywyll ac athletaidd, digon i droi pen brehines ieuanc heini hen sôn am ferched eraill. Dilynai Elizabeth fel paun mawreddog ac ni chymharai neb o’r uchel swyddogion yn yr orymdaith ag ef.

Plygodd pawb yn isel i’r Frenhines wrth iddi ddynesu atynt a hwnt ac yma arhosai o flaen rhai a dweud gair neu ddau wrthynt. Cododd ambell un â’i llaw a gellid teimlo’r effaith a gâi hynny ar y gwylwyr. Daeth yn nês nês at Catrin o Ferain. Ni chyfarfyddodd Catrin erioed â hi er y berthynas rhyngddynt a’r cyfle unwaith i ymuno â’i llys. Fel y paratôdd Catrin i blygu iddi safodd Yr Arglwydd Siamberlin o’i blaen a sylweddolodd wrth blygu ei gliniau fod Elizabeth Tudur yn mynd i aros. Crynai Catrin wrth ymostwng a syfrdanwyd hi pan lefarodd y Frenhines mewn Cymraeg.

‘Codwch, Catrin Salesbury. Croeso i Westminster. Croeso John Salesbury.’

Ni chofiai Catrin beth a ddywedodd yn ôl wrthi, ond diolch mewn Cymraeg a wnaeth yn hollol reddfol.

Yr oedd amryw yn ymyl wedi sylwi ar ddieithrwch iaith Y Frenhines ond gwyddent ei bod hi’n hyddysg mewn cymaint o ieithoedd fel na chafodd y digwyddiad unrhyw effaith arnynt. Yr oedd Elizabeth yn mentro yn feiddgar wrth arddel y Gymraeg ond barnodd William Cecil a hithau, ymlaen llaw, y talai’r ffordd yn y pendraw i ddangos cynhesrwydd tuag at deulu pwysicaf gogledd Cymru a chofiodd Yr Arglwydd Siamberlin yn dda pa un oedd y ferch oleubryd hardd pan gyrhaeddodd ati. Argoeliai gofal a manylrwydd Y Cyfrin Gyngor newydd yn dda ar gyfer y dyfodol. Byddai digon o broblemau yn ei wynebu ac yr oedd cadw teyrngarwch Cymru yn rhan o’r cynllun.

Extract from Rhos Helyg by B. T. Hopkins

B. T. Hopkins (1897-1981) was a hill farmer in mid-Wales. He is typical of many working class Welsh poets who wrote, and still write, in the traditional Welsh metrical system of cynghanedd, which is almost a thousand years old. He received no secondary education yet he was a fine, if not prolific, poet especially in the old metres. His cywydd to Rhos Helyg is a particularly fine example of his work. Look carefully at the original Welsh text and you can detect internal rhymes in some lines, the repetition, or chiming, of consonants in others. Again you may detect lines that combine both. The cywydd consist of rhyming couplets, each line of 7 syllables, an accented word rhyming with one which is not accented. Generally in Welsh, with a word that is more than one syllable in length, the accent or stress when spoken, falls on the penultimate syllable. This is poetry to be read aloud as much as to be read. And of course, no translation can ever convey the music and beauty of this poetry.

Rhos Helyg

Lle bu gardd, lle bu harddwch,

Gwelaf lain, â’i drain yn drwch.

A garw a brwynog weryd,

Heb ei âr, a heb ei ŷd.

A thristwch ddaeth i’r rhostir –

Difrifwch i’w harddwch hir;

Ei wisgo â brwyn a hesg brau,

Neu wyllt grinwellt y grynnau,

Darnio ei hardd, gadarn ynn,

A dfetha’i glyd fwthyn!

Rhos Helyg, heb wres aelwyd!

Heb faes ir, ond lleindir llwyd,

A gwelw waun, unig lonydd,

Heb sawr y gwair, heb si’r gwŷdd.

Eto hardd wyt ti o hyd

Â’th oer a diffrwth weryd,

Mae’n dy laith a diffaith dir

Hyfrydwch nas difrodir –

Si dy nant ar ddistaw nos,

A dwfn osteg dy hafnos,

Aml liwiau’r gwamal ewyn,

Neu lwyd gors dan flodau gwyn,

A’r mwynder hwnnw a erys

Yn nhir llwm y mawn a’r llus.

O’th fro noeth, a’th firain hwyr,

O’th druan egwan fagwyr,

O’th lyn a’th redyn, a’th rug,

Eilwaith, mi gaf, Ros Helyg,

Ddiddanwch dy harddwch hen

Mewn niwl, neu storm, neu heulwen.

Eto, mi glywaf ateb

Y grisial li o’r gors wlêb

I gŵyn y galon a gâr –

Hedd diddiwedd dy ddaear.

Estratto da Rhos Helyg di B. T. Hopkins

PARTNERS

Atl Cuneo
Fondazione CRT
Fondazione CRC
Radio Lenga d'Oc
Pen Club
LO CIRDOC
LO CIRDOC
LO CIRDOC
LO CIRDOC
Nethics: Web Marketing & Web Solutions
Chambra D'Oc
Stemma Ostana

Comune di Ostana

Regione Piemonte - Logo 50 anni

The Ostana Prize celebrates the international support received

from the UNESCO International Decade of Indigenous Languages, and from two reference institutions in the linguistic field: the ELEN network (European Language Equality Network) and the NPLD network (Network to Promote Linguistic Diversity).

Chambra D'Oc
Stemma Ostana
Regione Piemonte - Logo 50 anni